Phone

0546 682 48 30

bosanma1

boşanma

İSTANBUL BOŞANMA AVUKATI – 05466824830

Eşler hayattayken, Türk Medeni Kanununda öngörülmüş sebebe dayanarak eşlerden birisinin başvurusu sonucunda evlilik birliğine hakim kararı ile son verilmesidir.
Boşanma nedenleri T.M.K da sayılı nedenlerle mümkün olmakla birlikte bu nedenlerin oluşmasının arkasında eşleri boşanma kararı verdiren saikler farklı da olabilir. Bu saiklerin bir tanesi ya da pek çoğunun mevcudiyeti eşleri boşanma kararı almaya sevk etmektedir. Ana başlıklarıyla zikredersek:
Anlam değişikliği; eşlerin kendi hayatlarında eşini konumlandırdığı yerin değişmesi, evlilikten beklentilerinin değişmesi en önemli saiklerden birisidir.
Eşitlik, eşdeğerlik, bireysellik anlayışı; evlilik birliğinde eşlerin birbirlerine karşı eşit, eşdeğer haklara sahip olması ve diğer eş tarafından birey olduğunun kabullenilmesi evlilik birliğinin devamı için olmazsa olmazıdır. Eşlerden biri diğerinden kendisini üstün veya üstün haklara haiz görmesi diğer eşin bireyliğini ortadan kaldırıp edilgen hale getirir. Bu durumda diğer eş kabullenme razı olma ya da çaresizlik sonucu diğer eşin eşit birey olma özelliğini kaybetmesine neden olacaktır
Hoşgörü mü? Tanıma mı?
Hoşgörü, Bireyin muhatabının hatalı olduğunu bilerek o hatasına rağmen lütufta bulunarak onu kabul ettiğini ifade eder. Hoş gören hoş görmeyebilir de
Tanıma ise bireyin muhatabını mevcut haliyle değerlendirmeye tabi tutmadan varlığını ve bireyliğini kabul etme halidir. Doğuştan var olduğunu kabul ettiğimiz insan hakları açısından tanıma terimi daha insanidir.
Beklentilerin değişmesi ve imkansızlık halleri;
Eşlerin beklentilerinin değişmesi birlikte yaşama arzusunu da etkiler. Mutlu, müreffeh bir hayat yaşama arzusu, birlikte yaşlanma isteği, çocuk sahibi olma arzusu, düşüncelerin paralelliği, menfaatlerin paralelliği ve ortak menfaat oluşturulması, sevgi, saygı şefkat beklentisi gibi beklentilerin bir kısmının ya da çoğunun değişmesi birlikte yaşama arzusunu etkiler.
Yukarıda zikredilenlerin dışında eşine ahlaki ve ceza yasalarına aykırı eylemleri TMK da yazılı boşanma nedenlerinin oluşmasına neden olabilir.
Boşanma kararı aldığınızda sizi boşanma kararına iten olumsuzluklardan en kısa zamanda kurtulmanız boşanma avukatının nitelikli yardımı ile mümkündür.
Boşanma kararı aldığınızda;
Çocuğun velayeti ve eşlerin çocukla münasebet kurması
Eşler arasında mal paylaşımı
Nafaka
Kusurlu eşin tazminat ödemesi
Gibi sorunlarla da karşılaşacaksınız. Eğer evliliğiniz bir yılı aşmışsa ve eşiniz ile yukarıdaki konuların tamamında anlaşabiliyorsanız. Boşanma avukatının nitelikli yardımı ile boşanma protokolü hazırlamalı ve anlaşmalı boşanma yolunu tercih etmelisiniz. Bu size zaman tasarrufu sağladığı gibi boşanmaya neden olan olumsuzluklardan en kısa zamanda kurtulmanızı ve yeni bir hayata başlamanızın önündeki engeli kaldırır. Boşanma tek bir duruşmada boşanma protokolünün onaylanmasıyla gerçekleşir ve hemen hayata kaldığınız yerden başlarsınız.
Eşler aralarında anlaşamıyorlarsa veya hukuki şartlar mevcut değilse çekişmeli boşanma ancak T.M.K da sayılı nedenlerin mevcut olduğunun ispatı ile mümkün olacaktır. Çekişmeli boşanmada boşanma nedenlerinin ve diğer ihtilafların ispatı kendisine öz pek çok usulü işlem yapılmasını gerektirir. Bu bilgi ve birikim gerektiren bir iş olup boşanma avukatının nitelikli yardımı dava nedenlerini ve diğer ihtilaflarda haklılığınızı ispatlamada işinizi kolaylaştıracaktır.
Bu durumda Çocuğun velayetinin hangi eşte olacağı, diğer eşin çocukla münasebetinin düzenlenmesi, çocuk malları, çocuğa nafaka tayini, boşanılan eşe nafaka ödeme yükümlülüğü, kusurlu eşin diğerinin maddi ve manevi zararını tazmini, eşler arasında mal rejimi, ortak malların tasfiyesi, edinilmiş mallara katılma yargılamayla çözümlenecek konular olup oldukça meşakkatli bir yol olup boşanma sebeplerinize ek boşanma süreci travması yaşamanıza da neden olabilir. Hayata yeniden başlama süresini kısaltabilirsiniz. Boşanma davası sürdüğü sürece hukuken yeni bir başlangıç yapamazsınız bu sizin hayatınızın kayıp günleri arafta kaldığınız süre boşanma nedenlerinin oluşturduğu travmanın yanında boşanma davası nedeniyle de travmalar yaşamaya devam edersiniz.
Unutmamalısınız ki evliliğiniz sırasında hısımlık ilişkisi yaşadıklarınız boşanma sürecinde hasımlık ilişkisi yaşayacağınız kişilerdir. Avukat Kenan Uysal hukuk Ofisinin hak aramanızı kolaylaştıracak nitelikli hizmetinden yararlanmak için iletişime geçin ve randevu alınız.Boşanma avukatının nitelikli yardımı size bu süreçten en az zararla kurtulmanızı sağlar.

 

[URL = “https://www.youtube.com/watch?v=Q8Uwx6Kx4as” width = “750” tlt_video]

[URL = “https://www.youtube.com/watch?v=KWHo_ndXDJo” width = “750” tlt_video]

 [URL = “https://www.youtube.com/watch?v=9kf96PeNkw8” width = “750” tlt_video]

[URL = “https://www.youtube.com/watch?v=L085HfjK2Vw” width = “750” tlt_video]

 

AVUKAT KENAN UYSAL HUKUK OFİSİ

 • AVUKAT KENAN UYSAL HUKUK OFİSİ, HALASKARGAZİ CA. NO: 142/12 OSMANBEY/ ŞİŞLİ, 34000 İSTANBUL, TÜRKİYE
 • av.kenanuysal@gmail.com
 • 0546 682 48 30

RSS AVUKAT KENAN UYSAL HUKUK OFİSİ

 • Ticaret Hukuku Avukatı
  Ticaret hukuku avukatı Belirsizlik ve güven eksikliği ticari hayatın en önemli sorunlarından birisidir. Bu sorunu aşmak ise taraflar arasında akdedilen sözleşmelerle sağlanır Ticaretle iştigal ediyor mal ve hizmet üretiyorsanız bu mal ve hizmeti iç ve dış piyasaya sunuyor,üretim ve satış ta birçok iş ortağıyla çalışıyorsunuz ve onlarla pek çok sözleşme yapıyorsunuz. Korkulan olay ise sözleşme […]
  admin
 • Boşanma Avukatı
  Boşanma avukatı Kötü giden bir evlilik mi yaşıyorsunuz? Eşiniz ile birlikte yaşamak sizin için çekilmez hale mi geldi? Aile içi şiddet mi görüyorsunuz? Baskı altında mısınız? Eşiniz tarafından dışlanıyor musunuz? Sevgisiz bir ortamda hayatınızı tüketiyor musunuz? Birlikteyken mutlu olamıyor hiç bir şeyden tat alamıyor, geleceğe umutla bakamıyor musunuz? Birlikte sürdürdüğünüz hayat sizin için anlamsızlaştı mı? […]
  admin
 • Ceza Avukatı
  Ceza avukatı Bir suç isnadıyla karşı karşıya mısınız? Hakkınızda açılmış bir soruşturma mı var? Bu sizin için oldukça zor bir durum. Geceleri uykunuzu kaçıran , gündüz uyanık kabus görmenize neden olan bu sıkıntılı durum nedeniyle gelecek planları da yapamıyorsunuz. Sizden sonrakilerin ailenizin, çocuklarınızın geleceği ile de endişeleniyorsunuz. Endişelenmekte haklısınız. Yasalarla suç sayılan bir eylemin unsuru […]
  admin
 • İdare Hukuku Avukatı
  İdare hukuku avukatı İdarenin hukuka aykırı, keyfi ve siyasi bir eylemine mi maruz kaldınız? Emsal olaylara farklı size farklı bir idari işlem mi uygulandı? Haksız vergi tarhı mı yapıldı? Yada hukuki şartlara uyulmadan kamulaştırmaya mı maruz kaldınız? İdarenin keyfi,hukuka aykırı işlemi nedeniyle hukuki ve mali haklarınız zarar mı gördü? hak kaybına mı uğradınız? Kamu personeli […]
  admin
 • Avukat Arama
  avukat arama İstanbul Beşiktaş ta bulunan Hukuk Büromuz İstanbul Barosuna kayıtlı olup çeşitli alanlarda müvekkillerine avukatlık hizmeti ve hukuki danışmanlık sağlamaktadır.Büromuz ; sadece dava açma yoluyla değil, bunun dışında uyuşmazlıkları sulh ve uzlaşma gibi alternatif yöntemleri de deneyerek çözüme ulaştırmakta, çeşitli koruyucu avukatlık tavsiyeleriyle müvekkillerini bilgilendirerek uyuşmazlığı daha ortaya çıkmadan önlemektedir. Hukuk büromuz avukatlık mesleğinin gerektirdiği dürüstlük ve […]
  admin
 • SINAİ MÜLKİYET KANUNU
    SINAİ MÜLKİYET KANUNU Kanun No. 6769       Kabul Tarihi:22/12/2016        BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Korumadan Yararlanacak Kişiler Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Kanunun amacı; marka, coğrafi işaret, tasarım, patent, faydalı model ile geleneksel ürün adlarına ilişkin hakların korunması ve bu suretle teknolojik, ekonomik ve sosyal ilerlemenin gerçekleştirilmesine katkı sağlamaktır. (2) Bu […]
  admin
 • Çocukların Cinsel İstismarı
  çocukların cinsel istismarı Yeni kanun, küçüklere karşı yapılan cinsel saldırılarla ilgili olarak “çocuğun cinsel istismarı “ kavramını getirmiştir.Yeni Ceza Kanununda çocuklara yönelik cinsel davranışlar kazuistik bir yöntemle değil, cinsel istismar başlığı altında tek maddede düzenlenmiş bulunmaktadır. Buna göre onbeş yaşını doldurmamış her küçüğe karşı rızası olsun olmasın cinsel saldırı suçtur. Bu yaş grubu için de […]
  admin
 • Cinsel Saldırı
  Cinsel Saldırı Cinsel davranışların, vücuda organ veya sair bir cisim sokulmak sızın gerçekleştirilmesi halinde“basit Cinsel Saldırı” (m. 102(1), buna karşılık vücuda organ veya sair cisim sokarak işlenmesi durumunda “nitelikli cinsel saldırı” (m. 102(2) suçu söz konusu olacaktır.Ayrıca bu suçun daha ağır cezayı gerektiren nitelikli halleri (m.102(3) ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış halleri de (m.102(5) ve (6) […]
  admin
 • İstanbul Barosu Meslekte 25. yıl Plaketi Töreni
  İstanbul Barosu Meslekte 25. yıl Plaketi Töreni İstanbul Barosu Başkanı Sayın Ümit KOCASAKAL tarafından, Avukat Kenan UYSAL’a   9 Nisan 2016 günü İstanbul Barosunca Kanlıca Tesislerinde düzenlenen Törende meslekte 25. yılı doldurması nedeniyle Plaket Verildi            
  admin
 • Boşanma Avukatı Nedir
  boşanma avukatı nedir Boşanma; evliliğin hukuken sonlandırılması işlemi olup   boşanma davası ise tarafların birbirlerinden mali ve hukuki haklarını talep ettikleri süreçtir. Anlaşamayan  tarafların bu süreçte birbirlerinin hayatını çekilmez hale getirdikleri psikolojik travmaya neden oldukları da görülmektedir. Boşanma davasında;  çocuğun velayeti, mal paylaşımı, nafaka ve kusurlu eşin tazminat ödemesi gibi hukuki sorunlarla boğuşan eşlere bu […]
  admin